How does the bank and Financial Institutions utilized the deposit money?

How does the bank and Financial Institutions utilized the deposit money? (बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको रकम कसरी उपयोग गरेका छन् ?)

 1. Liquidity funds are compulsory reserve
  1. Cash In hand
  1. Balance With NRB
  1. Balance With Others Domestic Bank
  1. CRR, SLR etc.
 2. Investment
  1. Share and Debentures
  1. Government Security
  1. Joint venture
 3. Loan and Advance
  1. Provide loan to the needy people
  1. Provide loan to the Enterprises: Government Enterprise or Public and Private Enterprises.
 4. Fixed Asset
  1. Purchase of fixed asset for bank like land building Bakers computer etc. which are used for the organization
 5. Administrative and Miscellaneous Expenses
  1. Salary of Employee
  1. Rent of Office
  1. Marketing and Advertisement
  1. Other Expenses and Commission
  1. Petty Expenses
 6. Other Expenses
  1. Reserve Fund
  1. Distributed Dividend

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको रकम कसरी उपयोग गरेका छन् ?

 1. तरलता कोष अनिवार्य रिजर्व हो
  1. हातमा नगद
  1. NRB सँग ब्यालेन्स
  1. अन्य घरेलू बैंक संग ब्यालेन्स
  1. CRR, SLR आदि
 2. लगानी
  1. शेयर र ऋणपत्र
  1. सरकारी सुरक्षा
  1. संयुक्त उद्यम
 3. ऋण र अग्रिम
  1. खाँचोमा परेका मानिसहरूलाई ऋण उपलब्ध गराउनुहोस्
  1. उद्यमहरूलाई ऋण प्रदान गर्नुहोस्: सरकारी उद्यम वा सार्वजनिक र निजी उद्यमहरू।
 4. स्थिर सम्पत्ति
  1. संस्थाको लागि प्रयोग गरिने जग्गा निर्माण बेकर्स कम्प्युटर आदि जस्ता बैंकको लागि स्थिर सम्पत्ति खरिद
 5. प्रशासनिक र विविध खर्च
  1. कर्मचारीको तलब
  1. कार्यालयको भाडा
  1. मार्केटिङ र विज्ञापन
  1. अन्य खर्च र आयोग
  1. साना खर्च
 6. अन्य खर्चहरू
  1. रिजर्भ कोष
  1. वितरण गरिएको लाभांश
What’s your Reaction?
+1
3
+1
0
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt