Similarities And Difference Between Bank Rate & Repo Rate.

Similarities between Bank Rate and Repo Rate:

  1. NRB determines the rate of both.
  2. On both conditions, Banks borrows or take loan from NRB.
  3. Both are the instrument of credit control, in order to control the flow of money supply in economy.
  4. Both directly affects the interest rate of banks loans.

Difference between Bank Rate & Repo Rate:

Repo RateBank Rate
Repo rate is short term period loan which is provided by central bank to commercial bank on the collateral of government securitiesBank rate is the rate at which the central bank provided loan to the commercial bank without securities.
Short-term purpose: Overnight period for 1 to 14 days.Long term Purpose: Tenure period 28 days.
Repo rate are generally for the fulfillment of short-term need of B&FIS.Bank rate are generally for the fulfillment of long-term need of B&FIS.
There is repurchase agreement in the repo rate condition.There is no repurchase agreement in the bank rate condition.
  

बैंक दर र रिपो दर बीच समानता:

  1. दुवैको दर राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्छ ।
  2. दुवै सर्तमा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट ऋण लिन वा लिन्छन्।
  3. अर्थतन्त्रमा मुद्रा आपूर्तिको प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न दुवै ऋण नियन्त्रणका साधन हुन्।
  4. दुवैले बैंक ऋणको ब्याजदरलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ।

बैंक दर र रिपो दर बीचको भिन्नता:

रिपो दरबैंक दर
रिपो दर भनेको छोटो अवधिको ऋण हो जुन केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकलाई सरकारी धितोको संपार्श्विकमा प्रदान गर्दछ।केन्द्रीय बैंकले धितोपत्रविना वाणिज्य बैंकहरुलाई कर्जा दिने दरलाई बैंक दर हो ।
छोटो अवधिको उद्देश्य: 1 देखि 14 दिनको लागि रातभरको अवधि।दीर्घकालीन उद्देश्य: कार्यकाल 28 दिन।
रिपो दरहरू सामान्यतया B&FIS को अल्पकालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि हुन्।बैंक दरहरू सामान्यतया B&FIS को दीर्घकालीन आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि हुन्।
रिपो दर शर्तमा पुन: खरिद सम्झौता हुन्छ।बैंक दर सर्तमा कुनै पुन: खरिद सम्झौता छैन।
  
What’s your Reaction?
+1
10
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt