RBB Pre Test Set 25

225
Created on By OSN

RBB Level 4 Pre Test Set 25

Loksewa Aayog (ADBL) & RBB Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा. To Join Live Classes of ADBL Level 4 at Rs: 2500 & RBB at Rs: 4000 Full Course with notes Contact 9804371177 or 9863004363.

1 / 25

Share forfeiture is shown in the balance sheet under the heading of:

2 / 25

आधुनिक एवम् वैज्ञानिक रुपमा बैकिङ सेवाको शुरुवात कुम शताब्दीमा शुरुवात भएको हो ?

3 / 25

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले नेपालका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भागमा विभाजन गरेको छ ?

4 / 25

नेपाल राष्ट्र बैंकले.......तलकामध्ये को लागि खाता सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।

5 / 25

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०४६ को कति दफामा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ?

6 / 25

नेपाली नोटमा सगरमाथाको तस्विर छाप्ने निर्णय कहिले भयो ?

7 / 25

What indicates the equal debit and credit balance of a trial balance?

8 / 25

Who has won the miss universe title 2021?

9 / 25

Which one of the following would be categorized as cash flow from investing activities?

10 / 25

Which one is not the feature of a single entry system?

11 / 25

Coordination is:

12 / 25

बैंकिंग कसूर तथा सजाय २०६४ मा दण्ड सजाय सम्बन्धि व्यवस्था परिच्छेदमा गरिएको छ ?

13 / 25

If the cost of an article is Rs 2000 and marked price is above 20% of cp then what is Mp?

14 / 25

What is the fraction of 20/100?

15 / 25

From which country did the metric system originate?

16 / 25

Which planet is called as Red Planet?

17 / 25

Which is the first country in the world to use credit cards?

18 / 25

Who won the Ballon D’Or in 2021?

19 / 25

What is the full form of GNP?

20 / 25

नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 1/1 जनाका दरले निर्वाचित हुने जिल्लाको संख्या कती छ ?

21 / 25

Adam Smith wrote wealth of nation in:

22 / 25

नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदा समितिका संयोजक को रहेका थिए ?

23 / 25

Which of the following refers to associative memory?

24 / 25

Confidentially with asymmetric- key cryptosystem has its own:

25 / 25

नेपालमा नोटकोषको कारोबार कहिलेबाट शुरु भएको हो ?

Your score is

0%

What’s your Reaction?
+1
19
+1
6
+1
2
+1
5
+1
3
+1
2
Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt