RBB Pre Test Set 24

282
Created on By OSN

RBB Level 4 Pre Test Set 24

Loksewa Aayog (ADBL) & RBB Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा. To Join Live Classes of ADBL Level 4 at Rs: 2500 & RBB at Rs: 4000 Full Course with notes Contact 9804371177 or 9863004363.

1 / 25

What is the full form of GDP?

2 / 25

केन्द्रिय बैङ्कको भूमिका तलका मध्ये कुन हो ?

3 / 25

नेपाल राष्ट्र बैंक २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा को रहने ब्यवस्था रहेको छ?

4 / 25

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्राथमिक पूँजीमा तलकामध्ये कुन चाहिँ शीर्षक जोडिदैन?

5 / 25

नेपालमा सर्वप्रथम परि नामक रोबोट एस.वि. आई. बैकमा कहिले देखि संचालनमा आयो ?

6 / 25

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा कतिजना सञ्चालकहरु रहने व्यवस्था छ ?

7 / 25

Which one is the barrier to effective communication?

8 / 25

यदि कुनै व्यक्तिले बोल्दा अत्यधिक रुपमा अंग्रेजी शब्द प्रयोग गर्ने बानी छ । त्यस्तो बानीको कारणले एक निरक्षर गाउँलेले उसको कुरा बुझ्दैन सञ्चार प्रणालीको दृष्टिकोणबा यो ….. संग सम्बन्धित समस्या हो।

9 / 25

What type of accounting system is a single entry system?

10 / 25

Among the following techniques which one is not related to effective coordination?

11 / 25

Human resources management is a process consisting of the acquisition, development, motivation, and maintenance of human resources.

12 / 25

If the marked price of a watch is Rs 2600 of which the discount allowed is 5%, what is the actual price of the watch?

13 / 25

If a table purchase on Rs 3000 had to sell for Rs 2400 due to scratches, what is the loss %?

14 / 25

Who is the founder of Facebook?

15 / 25

What is the simple interest of Rs 200 for the 2 year at 24% rate?

16 / 25

युराल पर्वतले कुन कुन महादेशलाई छुट्याउँछ ?

17 / 25

सत्ताका लागि क-कसका बीचमा संघर्ष भए पश्चात सन् १२१५ मा बेलायतमा स्वतन्त्रताको (Magna Carta) उत्पन्न भयो ?

18 / 25

संयुक्त राष्ट्रसंघमा सदस्यता लिएको मितिको आधारमा देशको क्रम मिलाउनुहोस् ।

19 / 25

If the computer has more than one processor then it is known as?

20 / 25

Which statement is false?

21 / 25

Which function is used to calculate depreciation, rate of returns, future values and loan payment amounts?

22 / 25

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ अनुसार अनुमानित) राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा योगदान गर्ने प्रदेश कुन हो ।

23 / 25

तीन महिना देखि ६ महिना सम्म भाखा नाघेका कर्जा तथा सापटलाई…… कर्जा भनिन्छ

24 / 25

If x is 10 and y is 100 the what is the ratio of x:y?

25 / 25

Exceptions to the 8085 microprocessor normal operation are called:

Your score is

0%

What’s your Reaction?
+1
40
+1
2
+1
8
+1
5
+1
3
+1
2
Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt