Nepal Rastra Bank ( NRB ) Set 3

106
Created on By OSN

Nepal Rastra Bank ( NRB ) Set 3

Loksewa Aayog (ADBL) & RBB Prasasan Sewa Level-4 & 5 Exam लोक सेवा आयोग कृषि विकास बैंक, प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह तह-४,५ सहायक पदको खु‌ला प्रतियोगितात्मक परिक्षा. To Join Live Classes of ADBL Level 4 at Rs: 2500 & RBB at Rs: 4000 Full Course with notes Contact 9804371177 or 9863004363.

1 / 50

सम्पति सुद्धिकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) ऐन २०६४ को कति दफामा लिलाम विक्री गर्न सकिने सम्वन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

2 / 50

नेपालमा नोटकोषको कारोबार कहिलेबाट शुरु भएको हो ?

3 / 50

Which is not a font style?

4 / 50

Confidentially with asymmetric- key cryptosystem has its own:

5 / 50

WWW stands for:

6 / 50

Which of the following refers to associative memory?

7 / 50

The part of machine level instruction, which tells the central processor what has to be done is:

8 / 50

नेपालको संविधान, २०७२ को मस्यौदा समितिका संयोजक को रहेका थिए ?

9 / 50

Macro economics is concerned with:

10 / 50

Adam Smith wrote wealth of nation in:

11 / 50

नेपालको संविधान अनुसार 'दुरसचार' कसको अधिकार सूची भित्र पर्दछ ?

12 / 50

नेपालको संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 1/1 जनाका दरले निर्वाचित हुने जिल्लाको संख्या कती छ ?

13 / 50

 सुगौली सन्धिबाट नेपालले गुमाएका बके, बर्दिया कैलाली र कञ्चनपुरपछि कुन राजाका पालामा फिर्ता भएका हुन् ।

14 / 50

What is the full form of GNP?

15 / 50

Who was the second governor of NRB?

16 / 50

Who won the Ballon D’Or in 2021?

17 / 50

क्षेत्रफलका आधारमा ठुलोबाट सानो देशको क्रम कुन सही हो ?

18 / 50

Which is the first country in the world to use credit cards?

19 / 50

Which is the largest milk-producing country in the world?

20 / 50

Which planet is called as Red Planet?

21 / 50

Which is the main district of the Chhantyal caste?

22 / 50

From which country did the metric system originate?

23 / 50

What is the average value of 1+2+3+4+5?

24 / 50

What is the fraction of 20/100?

25 / 50

What is the Simple Interest of Rs 2500 for 1 year with a rate of 10 %?

26 / 50

If the cost of an article is Rs 2000 and marked price is above 20% of cp then what is Mp?

27 / 50

What is the value of half of 1 percent written in decimal?

28 / 50

बैंकिंग कसूर तथा सजाय २०६४ मा दण्ड सजाय सम्बन्धि व्यवस्था परिच्छेदमा गरिएको छ ?

29 / 50

“ Office management can be defined as the task of planning, cording, motivating efforts of others towards the specific objectives in the office” who said it?

30 / 50

Coordination is:

31 / 50

Who said this “ Decision making is defined as the selection of a course of action from among alternatives

32 / 50

Which one is not the feature of a single entry system?

33 / 50

Generally, a bank/ cash book is called both a subsidiary book and a principal book, however which of the following bank/ cash book is purely a subsidiary book?

34 / 50

Which one of the following would be categorized as cash flow from investing activities?

35 / 50

Who has paid the highest tax among these companies?

36 / 50

Who has won the miss universe title 2021?

37 / 50

Which element affects communication ( Barrier to communication)?

38 / 50

What indicates the equal debit and credit balance of a trial balance?

39 / 50

बैंकिङ्ग कसुर तथा सजाय ऐन, 2064 को प्रमाणिकरण कहिले भयो ?

40 / 50

नेपाली नोटमा सगरमाथाको तस्विर छाप्ने निर्णय कहिले भयो ?

41 / 50

Whose signature is mentioned on the currency first published on 2002 Ashoj 1?

42 / 50

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०४६ को कति दफामा गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको ?

43 / 50

चालु वर्षको मूल्यको आधारमा गणना गरिएको कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई के भनिन्छ ?

44 / 50

नेपाल राष्ट्र बैंकले.......तलकामध्ये को लागि खाता सञ्चालन गर्न पाउँदैन ।

45 / 50

नेपाल राष्ट्र बैंकको गर्भनरको नियुक्ति कसले गर्दछ?

46 / 50

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ ले नेपालका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भागमा विभाजन गरेको छ ?

47 / 50

केन्द्रिय बैङ्कको भूमिका तलका मध्ये कुन होइन?

48 / 50

आधुनिक एवम् वैज्ञानिक रुपमा बैकिङ सेवाको शुरुवात कुम शताब्दीमा शुरुवात भएको हो ?

49 / 50

Among this bank which has largest no of branch network?

50 / 50

Share forfeiture is shown in the balance sheet under the heading of:

Your score is

The average score is 53%

0%

What’s your Reaction?
+1
7
+1
1
+1
9
+1
1
+1
2
+1
0
Home
Live Class
Notes
Exam
Doubt